Obsah

1. Trocha tantrické teorie

2. Základní tantrické pojmy

3. Tajemství tantrické masáže

1. Trocha tantrické teorie

Pojem tantra je dnes spojován především se sexem, erotickou masáží a je vnímán na pokraji prostituce. Jee tantra není ani o vzrušení ani o sexu. Tantra v sanskrtu znamená systém, tkanivo nebo osnova. Spřádá síť mužského a ženského principu. zastoupený bohem Šivou a bohyní Šakti. Tkanivo kundalíní energie, kterou tvoří dva hadi , Ida a Pingala. Tudíž tantru jeeba vnímat jako filosofický směr, učení vedoucí k osobnímu rozvoji. A přes všechno krásné, co tantra přináší, je to cesta mnohdy také trpká, obtížná a bolestivá, protože přináší hluboká, rychlá a nečekaná poznání o sobě a svých limitech a předsudcích.
Stejně jako bylo mnoho vědomostí a moudrosti zapsáno jako védy, stejně tak tantra má své spisy, v kterých je tato filosofie zapsána. Jejich největším přínosem je, že jsou opravdovým slabikářem denní praxe, protože nejobtížnější při vyznávání jakéhokoliv náboženství je praktikování této náboženské pravdy v denním životě. Je krásné si povídat teorie a vést rozsáhlé filosofické debaty, ale daleko důlžitější je tyto pravdy žít.
Tantra je jako horská dráha. Z ní se nevystupuje za jízdy!
(John Hawken)
Mnoho tantrických textů se zabývá mystickou erotikou a tím se stávají cennými sexuologickými pojednáními, které tantru proslavily na Západě, jsou však většinou naprosto mylně interpretovány.
Typickým symbolem tantry je Davidova hvězda skládající se ze dvou obráceně položených trojúhelníků. První trojúhelník je otočený špičkou nahoru a symbolizuje mužský princip, yang, lingham při erekci, Šivu. Druhý trojúhelník  je položený hrotem dolů a symbolizuje ženský klín, yin, yoni, Šakti. Tantry jsou psané texty, vedené obvykle jako rozhovor mezi Šivou a Šakti. Šiva a Šakti jsou jedni z nejvíce uctívaných bohů a podle toho i směry přívrženců s nazývají šivaismus a šaktismus.

Atributy Šivy – je považován za ničitele vesmíru, který Brahma stvořil a Višnu opatroval

 • Třetí oko – je na čele a hledí za to, co je projevené, proto bývá někdy ozančován jako Trínétrišvara – Pán třetího oka
 • Kobra kolem krku – kobra představuje smrt, kterou Šiva překonal a také kundalíní, hadí sílu, had s sebou nese označení Nagéšvara – Pán hadů
 • Půlměsíc – symbol času ukazuje Šivu jako vládce času – Kaléšvara
 • Ganga – je nejposvátnější řekou v pojetí hinduismu a stéká z nebeských sfér po Šivových vlasech
 • Bubínek – přivolává mantru AUM (čteno OM), kterou byl stvořen vesmír
 • Vibhúti – tři horizontální linie malované popelem na čelo Šivy, představují skutečnou esenci bytí, která přichází poté, co je nevědomost a připoutanost spálená ohněm poznání
 • Trojzubec – symbolizuje tvoření, udržování a ničení, nad těmito symboly má Šiva kontrolu
Šiva je nejčastěji zobrazován jako meditující jogín, sedí s překříženýma nohama a přebírá kuličky na růženci. Spojuje se v něm klid mysli a zároveň divokost přírody. A to je také jedním z principů tantry, přijmout se i se svou divokostí, přirozeností a vášnivostí. Respektovat sebe i ostatní bytosti v celistvosti a s laskavostí. Nic není špatné ani dobré, vše je pouze jednou nebo druhou stranou vychýleného kyvadla. A s tantrou hledáme střed, rovnováhu.
 
shiva the hindu god g086341a0c 640

Základní tantrické pojmy

Sanskrt – je za prvé jedním z nejstarších zachovaných jazyků a za druhé jedním z pěti, které do dnešního dne nedoznaly jakékoliv změny od svého vzniku, jsou tedy v původním nezměněném stavu. Sanskrt lze snad nepřesněji přeložit jako „dokonale složený“
Yoni – pohlavní orgán ženy, uctívaný jako posvátný symbol ženství
Vajra – pohlavní orgán muže, taktéž je nazýván lingham, je obvykle zobrazován v erekci a v tantře má význam tvořivé energie Šivy spojené se Šakti
Šiva lingham – je čistě falický symbol zobrazující boha Šivu
Masáž yoni – tantrická masáž intimních partií ženy
Masáž linghamu – tantrická  masáž intimních partií muže, což jsou předepsané pomalé masážní pohyby
Perineum – hráz, oblast mezi pohlavím a konečníkem, u většiny lidí je silnou erotogenní zónou a pro tantru se jedná především o oblast s velkým energetickým významem
PC svaly – pubokokcygeální sval, také nazývaný sval lásky, nachází se v oblasti perinea a slouží jako opora pro reprodukční orgány. Slabý tonus těchto svalů je příčinou inkontinence nebo poruchy erekce. Posilování těchto svalů a použití společně s dechovými technikami vede k intenzivnějšímu prožívání sexuální rozkoše při milování. Také se můžete setkat s pojmem PC pumpa, což není věc od počítače, ale zkratka slova pubokokcygeální.
Prána – je sanskrtské slovo a znamená dech. Prostupuje celým tělem a všemi buňkami a je tak zdrojem života a životní energie. Prána tedy představuje životní energii, kterou potřebuje každý živý organismus, aby byl schopen fungovat na fyzické úrovni. Tyto životní proudy se setkávají v sedmi čakrách, které jsou mezi sebou propojeny soustavou energetických kanálů, tzv. nádi. Jogínské techniky, které podporují tyto tělesné a duchovní proudy životních energií se nazývají pránajáma.
Sarong – jinak také lunghi, je velký šátek, který si žena různými způsoby ovazuje kolem těla. Používá se často jako oblečení masérky při masáži. Existuje tíž v mužském provedení, kdy si ho muž ovazuje kolem pasu.
 Tao – označuje filosofickou školu založenou na textech Tao te ťing (Kniha o cestě a ctnosti). Dle Tao te ťing platí, že Tao plodí jedno (jednotu, harmonii). Jedno plodí dvě (protiklady, jin jang). Dvě plodí tři (nebesa, zemi a mudrce). Tři plodí všechny věci. Nebesa určují řád Zemi a pojítkem mezi nebem a zemí je vládce, který by měl být mudrcem. Tao je postaveno na několika principech:
 • Svět je v neustálém pohybu
 • Stálost neexistuje
 • Detail nelze oddělit od celku
 • Celek nelze oddělit od detailu
 • Protiklady harmonizují krajnosti
Smyslem života je naučit se následovat cestu kosmických sil, přírodu. Klíčovým pojmem je wu-wej, tedy aktivní nečinění – člověk se má stát nádobou, kterou protéká Tao.
Klíčem k etice Tao te-ťingu je prostota:
 • prostý člověk nedbá o zisk, chytrost, obratnost, egoismus a smělá přání
 • osvícený člověk je nezaujatý a navrací se k dětské prostotě
 • je zbaven pout, je měkký, a právě proto je s to vše přemoci – neboť měkké přemáhá tvrdé
yin and yang, balance, harmony-152420.jpg

Tajemství tantrické masáže

Nejsem milovníkem historie a všeobecně dějiny čehokoliv jsou pro mě vždy málo přitažlivé, přesto v případě tantrické masáže do historie zabrousím.
Před mnoha tisíci lety v Indii vznikly tantrické spisy a učení, které praktikovalo pouze rituální a posvátnou sexualitu. Především tantra byla a dodnes stále je, filosofický směr a styl života. Praktikovat původní tantru znamená mnoho rituálů, ceremonií, meditací, dechových cvičení, askeze a odříkání. Tato cesta stejně jako jiné filosofické a náboženské směry vedla cestou osobního rozvoje a hledání osvícení. Lidé v Indii používali pro udržení zdraví jógu, dýchací techniky a zdravou stravu. Když se jejich organismus přesto dostal do nerovnováhy, přišla na řadu ayurvéda. A v případě, že ani zde člověk nenašel úlevu nebo jeho potíže souvisely s oblastí sexuality, byl odeslán do tantrického chrámu a léčen tantrickou nebo méně známou kašmírskou masáží. Možná to tak na první pohled nevypadá, ale tantrická masáž dokáže při správně zvoleném záměru v těle, ovlivnit mnoho tělesných i psychických pochodů.
Někdy ve dvacátých letech minulého století se od tohoto původního tantrického učení odštěpila oblast pouze tantrické masáže, dnes nazývaná neotantra, která už je více zaměřená na práci se sexuální energií.  Přestože jak tantrická tak kašmírská masáž s touto energií pracuje, protože v našem těle patří mezi nejsilnější, není jejím cílem fyzický orgasmus a ejakulace. U kašmírské masáže je přímo zapovězeno a to až čtyři hodiny po masáži, dojít běžného orgasmu. Tím by se znehodnotil terapeutický účinek masáže.
V čem tedy spočívá kouzlo tantrické masáže? Podívejme se na tuto otázku nejprve v jednotlivých bodech.
 • Tantra využívá kouzlo vědomého doteku, doplňuje deficit fyzického kontaktu
 • Tantra je formou umění meditace.
 • Tantra je obohacením intimního i běžného života.
 • Tantrické léčení dokáže pracovat s tělem a sexuální energií na úrovni psychoterapie. Dochází k uvolnění potlačených vzpomínek, neuzavřených prožitků a mnohdy i traumat.
 • Podporuje přijetí vlastního těla a sexuality
 • Tantra výrazně zvyšuje citlivost a vnímavost našeho těla
 • Vede ke zklidnění a hlubšímu prožívání
Tantra i v dnešní době obsahuje mnoho rituálů a technik, ale vyžadují hlubší studium, výuku a pravidelné praktikování. Proto je pro většinu lidí nejsnáze pochopitelný a vstřebatelný rituál masáže. Je to příjemná a vhodná cesta k probuzení těla, k oživení intimního života a k prvním zkušenostem prožívání spirituální sexuality. Tantra se v poslední době stává velmi vyhledávaná a díky tomu mnoho masérských salónů napíše: „Nabízíme tantrické masáže“. Bohužel už při prvním pohledu na webové stránky je jasné jak jsou masáže vedené a s jakým záměrem. Je tenká hranice mezi erotickou a tantrickou masáží. A tou hranicí je motivace, záměr nebo-li účel, který má splnit. 

Rozdíl mezi tantrickou a sexuální neboli erotickou masáží

 • Erotická nebo spíše bychom měli používat označení sexuální masáž je technika zaměřená ven. Tzn. cílem je jednoznačně vzrušení a orgasmus klienta. Klient je zaměřený na vnější stimulaci, zajímá se, jak vypadá masérka, v čem bude oblečená, samozřejmě nejlépe nahá nebo v erotickém prádle. Je pro něj důležitý fyzická kontakt. Takže následují otázky typu, mohu se tě dotýkat, jak máš velká prsa, jakou máš postavu, v čem budeš oblečená, masíruješ nahá, co si můžu objednat za příplatek, za kolik je orál, mě by zajímal ten duchovní přesah, ale bez zakončení to nedám. 
 • Součástí praktik je obvykle i technika zvaná body to body a jiné a jiné praktiky za příplatek
 • Masérky jsou na webech erotických salonů obvykle prezentované v erotickém prádle, ve vyzývavých pózách a bez rozpoznatelného obličeje, základním stavebním kamenem jsou mladé, atraktivní ženy s dokonalou postavou a nejlépe bujnými vnadami. Záměr a celé vedení masáže je cílené na fyzický orgasmus klienta. Masérky jsou tak schopné vykonávat několik masáží denně.
 • Výcvik nových masérek většinou probíhá tak, že je jim v rychlosti předána kostra aktivit od majitelky salónu. Dívky či ženy málokdy mívají certifikát o absolvování kurzu klasických masáží, který je potřeba pro legální provozování masáží v ČR.
 • Taková studia používají označení tantrická masáž z marketingových důvodů, protože na klienty to může působit poněkud exoticky, navíc je dnes tantrická masáž daleko více známá a žádaná, takže si za ní lze účtovat větší peníz.

Tantrická masáž

 • Zcela zásadním rozdílem je zaměření pozornosti dovnitř, na svůj vlastní prožitek. Pokud možno zavřené oči a pomalý dech. Zavřené oči nás izolují od světa venku a u tím, že je zavřeme dáváme signál tělu a  mysli, aby se uklidnili a dostáváme se do velmi lehkého tranzu. 
 • Masáž se zahajuje úvodním rozhovorem, kdy se ptám na záměr klienta, motivace a hranice. Pravidla a hranice si stanovuji i já, abychom vytvořili společně bezpečný prostor, kde se oba budeme cítit bezpečně. V tuto chvíli přestává být důležitý fyzický vzhled maséra či masérky. Pokud se klient poctivě odevzdá procesu tantrické masáže, zjistí, že i 70 letý masér či na pohled ne úplně atraktivní masérka může mít velmi působivý vědomý a energeticky nabitý dotek. Z vlastní zkušenosti vím, že jakmile se člověk uvolní a zaměří pozornost dovnitř na své pocity, nepozná, zda masíruje muž či žena, mladý nebo starý. 
 • Masáž může být obohacena dle pokročilosti klienta a uvážení masérky o další techniky, které pomáhají hlubšímu uvolnění. Např. dechová cvičení, meditace, jógové ásany či použití vonných esencí nebo nahřívání lávovými kameny apod.
 • Masérka je oblečená v čem je jí příjemné, obvykle lehounké šaty nebo sarong (velký šátek, který se nosí různě ovázaný kolem těla) Nezkušené  klienty nahota masérky vzrušuje a odvádí od vnitřního prožívání, vzrušuje a vede tak k přímočarému prožívání sexuality, tak jak jsou zvyklí ze života či erotických masáží. Totéž platí o fyzické interakci maséra a klienta. Zde absolutně platí pravidla, která si nastavuje masérka. Většina masérek tantry pracuje v lehce meditativním stavu a tudíž nečekané a nežádané doteky vyvádí ze soustředění a ruší bezpečný prostor. Pokud přijde chvíle, kdy je potřeba klienta uklidnit, uzemnit či utěšit, určitě se potřebného doteku dočká. Toto vše je komunikováno před masáží a vždy používáno s ohledem na tantrické zkušenosti klienta.
 • Kvalitní tantrická studia zaměstnávají maséry i masérky různých věkových kategorií i vzhledu. Jejich fotografie jsou prezentovány včetně viditelného obličeje i s popisem toho v čem je člověk jedinečný. Jsou to většinou lidé, kteří mají certifikát klasických masáží a přesah do dalších aktivit, např. jiné typy masáží, bodywork, šamanismus, různé terapie či konstelace. Můžete tam dohledat různé workshopy a další vzdělávání se jak v oblasti tantry tak i osobního rozvoje, které stále rozvíjejí jejich schopnost práce s energií, tělem a napojení na duši či porozumění traumatům, které každý z nás někde skrývá.
 Pokud má tantrická masáž vykonat své kouzlo, je třeba se, co nejvíce ponořit od svého světa, do svého prožitku, vypnout hlavu a co možná nejvíce se zaměřit na své pocity, dýchání a užít si tu chvíli, kdy máte možnost myslet jen na sebe. Jde o hluboký prožitek, vnímání sama sebe, uvolnění a odevzdání, zbavení se sebekontroly a stejně jako se masér učí umění dávat, tak masáž pro klienta přináší učení se přijímat vědomě  a aktivně. Ač jde o masáž jednostrannou, přeci jen jde také o spolupráci, aby masáž byla hluboce uvolňující a splňující záměr klienta.
 
Co vede klienta do hluboce relaxovaného meditačního stavu, který může přejít až ve stav změněného vědomí?
 • Hudba, vůně, klidné prostředí
 • Pomůcky – kožešinky, peříčka, ale i masážní míčky a jiné předměty, které vyvolávají na těle nezvyklé pocity.
 • Vědomý dotek – kam jde má ruka, tak jde má mysl, čili i já se dostávám do meditačního stavu
 • Teplý olej společně s pomalým až rituálním natíráním
V minulosti bylo prožívání sexuality postaveno na okraj zájmu a degradováno na potřebu rozmnožování. Po staletí bylo cokoliv tělesného, vášnivého, smyslného tabuizováno a po staletí jsme se rodili se stigmatem dědičného hříchu. Dnes je sex naopak v roli něčeho, na co má každý bezpodmínečný nárok,  spojení muže a ženy je místo posvátného aktu postaveno na úroveň pouhé tělesné potřeby, kterou mohu naplnit s kýmkoliv bez lásky, bez blízkosti a intimity. Tantra vnáší do tohoto chaosu alespoň světélko poznání, že milování může být mnohem víc než tušíme, že fyzický orgasmus je pouhé vybití energie a uvolnění napětí v genitáliích. Tantra také učí ženy a muže přijímat sebe samé,  ctít a vnímat rozdílnost pohlaví, ne jako důvod k rozmíškám a válčení a nekonečnému obvinování, kdo komu více ublížil, ale k pochopení, že jsme rozdílní proto, abychom se doplňovali, abychom spolupracovali, abychom se milovali, ctili a obdivovali.
Vanoce Venec Prani Bezova Cerna Facebook Prispevek

Zde Vložte Text Nadpisu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

placeholder