Trocha tantrické teorie

Pojem tantra je dnes spojován především se sexem, erotickou masáží a je vnímán na pokraji prostituce. Jee tantra není ani o vzrušení ani o sexu. Tantra v sanskrtu znamená systém, tkanivo nebo osnova. Spřádá síť mužského a ženského principu. zastoupný bohem Šivou a bohyní Šakti. Tkanivo kundalíní energie, kterou tvoří dva hadi , Ida a Pingala. Tudíž tantru jeeba vnímat jako filosofický směr, učení vedoucí k osobnímu rozvoji. A přes všechno krásné, co tantra přináší, je to cesta mnohdy také trpká, obtížná a bolestivá, protože přináší hluboká, rychlá a nečekaná poznání o sobě a svých limitech a předsudcích.
Stejně jako bylo mnoho vědomostí a moudrosti zapsáno jako védy, stejně tak tantra má své spisy, v kterých je tato filosofie zapsána. Jejich největším přínosem je, že jsou opravdovým slabikářem denní praxe, protože nejobtížnější při vyznávání jakéhokoliv náboženství je praktikování této náboženské pravdy v denním životě. Je krásné si povídat teorie a vést rozsáhlé filosofické debaty, ale daleko důlžitější je tyto pravdy žít.
Tantra je jako horská dráha. Z ní se nevystupuje za jízdy!
(John Hawken)
Mnoho tantrických textů se zabývá mystickou erotikou a tím se stávají cennými sexuologickými pojednáními, které tantru proslavily na Západě, jsou však většinou naprosto mylně interpretovány.
Typickým symbolem tantry je Davidova hvězda skládající se ze dvou obráceně položených trojúhelníků. První trojúhelník je otočený špičkou nahoru a symbolizuje mužský princip, yang, lingham při erekci, Šivu. Druhý trojúhelník  je položený hrotem dolů a symbolizuje ženský klín, jin, Šakti. Tantry jsou psané texty, vedené obvykle jako rozhovor mezi Šivou a Šakti. Šiva a Šakti jsou jedni z nejvíce uctívaných bohů a podle toho i směry přívrženců s nazývají šivaismus a šaktismus.

Atributy Šivy – je považován za ničitele vesmíru, který Brahma stvořil a Višnu opatroval

 • Třetí oko – je na čele a hledí za to, co je projevené, proto bývá někdy ozančován jako Trínétrišvara – Pán třetího oka
 • Kobra kolem krku – kobra představuje smrt, kterou Šiva překonal a také kundalíní, hadí sílu, had s sebou nese označení Nagéšvara – Pán hadů
 • Půlměsíc – symbol času ukazuje Šivu jako vládce času – Kaléšvara
 • Ganga – je nejposvátnější řekou v pojetí hinduismu a stéká z nebeských sfér po Šivových vlasech
 • Bubínek – přivolává mantru AUM (čteno OM), kterou byl stvořen vesmír
 • Vibhúti – tři horizontální linie malované popelem na čelo Šivy, představují skutečnou esenci bytí, která přichází poté, co je nevědomost a připoutanost spálená ohněm poznání
 • Trojzubec – symbolizuje tvoření, udržování a ničení, nad těmito symboly má Šiva kontrolu
Šiva je nejčastěji zobrazován jako meditující jogín, sedí s překřížnýma nohama a přebírá kuličky na růženci. Spojuje se v něm klid mysli a zároveň divokost přírody. A to je také jedním z principů tantry, přijmout se i se svou divokostí, přirozeností a vášnivostí. Respektovat sebe i ostatní bytosti v celistvosti a s laskavostí. Nic není špatné ani dobré, vše je pouze jednou nebo druhou stranou vychýleného kyvadla. A s tantrou hledáme střed, rovnováhu.
 
shiva the hindu god g086341a0c 640

Základní tantrické pojmy

Sanskrt – je za prvé jedním z nejstarších zachovaných jazyků a za druhé jedním z pěti, které do dnešního dne nedoznaly jakékoliv změny od svého vzniku, jsou tedy v původním nezměněném stavu. Sanskrt lze snad nepřesněji přeložit jako „dokonale složený“
Joni – pohlavní orgán ženy, uctívaný jako posvátný symbol ženství
Vajra – pohlavní orgán muže, taktéž je nazýván lingham, je obvykle zobrazován v erekci a v tantře má význam tvořivé energie Šivy spojené se Šakti
Šiva lingham – je čistě falický symbol zobrazující boha Šivu
Masáž joni – tantrická masáž intimních partií ženy
Masáž linghamu – tantrická  masáž intimních partií muže
Perineum – hráz, oblast mezi pohlavím a konečníkem, u většiny lidí je silnou erotogenní zónou a pro tantru se jedná především o oblast s velkým energetickým významem
PC svaly – pubokokcygeální sval, také nazývaný sval lásky, nachází se v oblasti perinea a slouží jako opora pro reprodukční orgány. Slabý tonus těchto svalů je příčinou inkontinence nebo poruchy erekce. Posilování těchto svalů a použití společně s dechovými technikami vede k intenzivnějšímu prožívání sexuální rozkoše při milování. Také se můžete setkat s pojmem PC pumpa, což není věc od počítače, ale zkratka slova pubokokcygeální.
Prána – je sanskrtské slovo a znamená dech. Prostupuje celým tělem a všemi buňkami a je tak zdrojem života a životní energie. Prána tedy představuje životní energii, kterou potřebuje každý živý organismus, aby byl schopen fungovat na fyzické úrovni. Tyto životní proudy se setkávají v sedmi čakrách, které jsou mezi sebou propojeny soustavou energetických kanálů, tzv. nádi. Jogínské techniky, které podporují tyto tělesné a duchovní proudy životních energií se nazývají pránajáma.
Tao – označuje filosofickou školu založenou na textech Tao te ťing (Kniha o cestě a ctnosti). Dle Tao te ťing platí, že Tao plodí jedno (jednotu, harmonii). Jedno plodí dvě (protiklady, jin jang). Dvě plodí tři (nebesa, zemi a mudrce). Tři plodí všechny věci. Nebesa určují řád Zemi a pojítkem mezi nebem a zemí je vládce, který by měl být mudrcem. Tao je postaveno na několika principech:
 • Svět je v neustálém pohybu
 • Stálost neexistuje
 • Detail nelze oddělit od celku
 • Celek nelze oddělit od detailu
 • Protiklady harmonizují krajnosti
Smyslem života je naučit se následovat cestu kosmických sil, přírodu. Klíčovým pojmem je wu-wej, tedy aktivní nečinění – člověk se má stát nádobou, kterou protéká Tao.
Klíčem k etice Tao te-ťingu je prostota:
 • prostý člověk nedbá o zisk, chytrost, obratnost, egoismus a smělá přání
 • osvícený člověk je nezaujatý a navrací se k dětské prostotě
 • je zbaven pout, je měkký, a právě proto je s to vše přemoci – neboť měkké přemáhá tvrdé
yin and yang, balance, harmony-152420.jpg

Tajemství tantrické masáže

Nejsem milovníkem historie a všeobecně dějiny čehokoliv jsou pro mě vždy málo přitažlivé, přesto v případě tantrické masáže do historie zabrousím.
Před mnoha tisíci lety v Indii vznikly tantrické spisy a učení, které praktikovalo pouze rituální a posvátnou sexualitu. Především tantra byla a dodnes stále je, filosofický směr a styl života. Praktikovat původní tantru znamená mnoho rituálů, ceremonií, meditací, dechových cvičení, askeze a odříkání. Tato cesta stejně jako jiné filosofické a náboženské směry vedla cestou osobního rozvoje a hledání osvícení. Lidé v Indii používali pro udržení zdraví jógu, dýchací techniky a zdravou stravu. Když se jejich organismus přesto dostal do nerovnováhy, přišla na řadu ayurvéda. A v případě, že ani zde člověk nenašel úlevu nebo jeho potíže souvisely s oblastí sexuality, byl odeslán do tantrického chrámu a léčen tantrickou nebo méně známou kašmírskou masáží. Možná to tak na první pohled nevypadá, ale tantrická masáž dokáže při správně zvoleném záměru v těle, ovlivnit mnoho tělesných i psychických pochodů.
Někdy ve dvacátých letech minulého století se od tohoto původního tantrického učení odštěpila oblast pouze tantrické masáže, dnes nazývaná neotantra, která už je více zaměřená na práci se sexuální energií.  Přestože jak tantrická tak kašmírská masáž s touto energií pracuje, protože v našem těle patří mezi nejsilnější, není jejím cílem fyzický orgasmus a ejakulace. U kašmírské masáže je přímo zapovězeno a to až čtyři hodiny po masáži, dojít běžného orgasmu. Tím by se znehodnotil terapeutický účinek masáže.
V čem tedy spočívá kouzlo tantrické masáže? Podívejme se na tuto otázku nejprve v jednotlivých bodech.
 • Tantra využívá kouzlo vědomého doteku, doplnuje deficit fyzického kontaktu
 • Tantra je formou umění meditace.
 • Tantra je obohacením intimního i běžného života.
 • Tantrické léčení dokáže pracovat s tělem a sexuální energií na úrovni psychoterapie. Dochází k uvolnění potlačených vzpomínek, neuzavřených prožitků a mnohdy i traumat.
 • Podporuje přijetí vlastního těla a sexuality
 • Tantra výrazně zvyšuje citlivost a vnímavost našeho těla
 • Vede ke zklidnění a hlubšímu prožívání
Tantra i v dnešní době obsahuje mnoho rituálů a technik, ale vyžadují hlubší studium, výuku a pravidelné praktikování. Proto je pro většinu lidí nejsnáze pochopitelný a vstřebatelný rituál masáže. Je to příjemná a vhodná cesta k probuzení těla, k oživení intimního života a k prvním zkušenostem prožívání spirituální sexuality. Tantra se v poslední době stává velmi vyhledávaná a díky tomu mnoho masérských salónů napíše: „Nabízíme tantrické masáže“. Bohužel už při prvním pohledu na webové stránky je jasné jak jsou masáže vedené a s jakým záměrem. Je tenká hranice mezi erotickou a tantrickou masáží. A tou hranicí je motivace, záměr nebo-li účel, který má splnit. Cílem tantrické masáže není primárně erotický zážitek zakončený vyvrcholením. Tantrická masáž je jednostanná, což znamená, že pokud možno nejsou žádoucí doteky od klienta.
Cílem je najít a vzbudit energii, což v překladu znamená najít pocity, emoce, a pracovat s nimi. Další podstatná věc je, že není ani tak důležité, kdo masáž dává, tím myslím jeho vzhled, ale jak dobří jste jako přijímající. Pokud má tantrická masáž vykonat své kouzlo, je třeba se, co nejvíce ponořit od svého světa, do svého prožitku, vypnout hlavu a co možná nejvíce se zaměřit na své pocity, dýchání a užít si tu chvíli, kdy máte možnost myslet jen na sebe. Jde o hluboký prožitek, vnímání sama sebe, uvolnění a odevzdání, zbavení se sebekontroly a stejně jako se masér učí umění dávat, tak masáž pro klienta přináší učení se přijímat vědomě  a aktivně. Ač jde o masáž jednostrannou, přeci jen jde také o spolupráci, aby masáž byla hluboce uvolnující a splnující záměr klienta.
 
Co vede klienta do hluboce relaxovaného meditačního stavu, který může přejít až ve stav změněného vědomí?
 • Hudba, vůně, klidné prostředí
 • Pomůcky – kožešinky, peříčka, ale i masážní míčky a jiné předměty, které vyvolávají na těle nezvyklé pocity.
 • Vědomý dotek – kam jde má ruka, tak jde má mysl, čili i já se dostávám do meditačního stavu
 • Teplý olej společně s pomalým až rituálním natíráním
Ke zvyklostem tantrické masáže patří i lehké oblečení zvané lunghi nebo také sarong. Je to prostý pruh látky, které žena používá jako šaty a muž jako sukni. Před každou masáží probíhá krátký rozhovor s klientem o tom, co by si přál prožít, co očekává a proč přišel na takový druh masáže. Je potřeba vysvětlit zhruba orůběh masáže a její pravidla. Velmi důležité je nastavit si pravidla, tzv. hranice.  Masáž je přeci jen hodně intimní a klient se musí cítit komfortně a bezpečně a jelikož vstupujeme na území sexuální energie, musí se bezpečně cítit i masér či masérka.
 
V minulosti bylo prožívání sexuality postaveno na okraj zájmu a degradováno na potřebu rozmnožování. Po staletí bylo cokoliv tělesného, vášnivého, smyslného tabuizováno a po staletí jsme se rodili se stigmatem dědičného hříchu. Dnes je sex naopak v roli něčeho, na co má každý bezpodmínečný nárok,  spojení muže a ženy je místo posvátného aktu postaveno na úroven pouhé tělesné potřeby, kterou mohu naplnit s kýmkoliv bez lásky, bez blízkosti a intimity. Tantra vnáší do tohoto chaosu alespon světélko poznání, že milování může být mnohem víc než tušíme, že fyzický orgasmus je pouhé vybití energie a uvolnění napětí v genitáliích. Tantra také učí ženy a muže přijímat sebe samé,  ctít a vnímat rozdílnost pohlaví, ne jako důvod k rozmíškám a válčení a nekonečnému obvinování, kdo komu více ublížil, ale k pochopení, že jsme rozdílní proto, abychom se doplnovali, abychom spolupracovali, abychom se milovali, ctili a obdivovali.
 
placeholder

Zde Vložte Text Nadpisu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

placeholder